วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nac.ac.th Fri, 18 May 2018 09:12:35 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสหวิชา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning http://www.nac.ac.th/?name=news&file=readnews&id=17 http://www.nac.ac.th/icon/news_1526531545.jpg

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสหวิชา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมนกเงือก วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

 

 

1526531545
โครงการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษา (พุทธธรรมราบรื่น) ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.nac.ac.th/?name=news&file=readnews&id=16 http://www.nac.ac.th/icon/news_1526531421.jpg

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน นักศึกษา (พุทธธรรมราบรื่น) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

1526531421
โครงการการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.nac.ac.th/?name=news&file=readnews&id=15 http://www.nac.ac.th/icon/news_1526531163.jpg

โครงการการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช1 และ ปวส1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

1526531163
โครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย (เทศกาลสงกรานต์) 2561 http://www.nac.ac.th/?name=news&file=readnews&id=14 http://www.nac.ac.th/icon/news_1523408539.jpg

วิทยาลัยการอาชีพเนินขามได้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย (เทศกาลสงกรานต์)
วันที่ 9 เมษายน 2561

1523408539
การสอบสัมภาณ์ และรายงานตัว นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.nac.ac.th/?name=news&file=readnews&id=13 http://www.nac.ac.th/icon/news_1523408392.jpg

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จัดการสอบสัมภาณ์ และรายงานตัว นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

1523408392
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 http://www.nac.ac.th/?name=news&file=readnews&id=12 http://www.nac.ac.th/icon/news_1522741037.jpg

นายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอเนินขาม เป็นประธานมอบใบ
ประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ประจำปี
การศึกษา 2560 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 78 คน
ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพ
เนินขาม 1522741037 โครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 2560 http://www.nac.ac.th/?name=news&file=readnews&id=11 http://www.nac.ac.th/icon/news_1522740769.jpg

นายทองสุข พามี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขามเป็นประธานโครงการ
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

1522740769
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) http://www.nac.ac.th/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.nac.ac.th/icon/news_1520404540.jpg

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ณ เทศบาลเนินขาม วันที่ 6 มีนาคม 2561

1520404540
ทอดผ้าป่าขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ณ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม http://www.nac.ac.th/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.nac.ac.th/icon/news_1519639121.jpg

คนเนินขามมุ่งสู่สังคมสีเขียว ทอดผ้าป่าขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ณ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ในวันที่ 23 ก.พ 2561

1519639121
เมื่อวันที่ 16-18 กุมพาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม และวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาทได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ http://www.nac.ac.th/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.nac.ac.th/icon/news_1519004240.jpg

เมื่อวันที่ 16-18 กุมพาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม และวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาทได้นำลูกเสือวิสามัญ เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

1519004240