ชื่อ - นามสกุล :นายทองสุข พามี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ที่อยู่ :219 หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ทำหน้าที่วิชาการ