ชื่อ - นามสกุล :นายนพดล ฟุ่มเฟือย
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ :219 หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม :