ชื่อ - นามสกุล :นายรัตนวัชร์ มณีขจรวัจน์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ที่อยู่ :219 หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :