ชื่อ - นามสกุล :นายธนกร เที่ยงพลับ
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ที่อยู่ :219 หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :