ชื่อ - นามสกุล :นายชัยวัฒน์ สุ่มทรัพย์
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
ที่อยู่ :219 หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
หน้าที่ในกลุ่ม :