ชื่อ - นามสกุล :นายปริญญา บุ้งทิม
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ที่อยู่ :219 หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร