ชื่อ - นามสกุล :นายฐานพัชร์ ศรีกุลธัญวัชร์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ที่อยู่ :219 หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ