ชื่อ - นามสกุล :จ.ส.ท.ไพโรจน์ จิวสิทธิประไพ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างยนต์
ที่อยู่ :219 หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :