ชื่อ - นามสกุล :นายดำริ จิตจำเรือง
ตำแหน่ง :ครู คศ. 1
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ :219 หมู่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม :